Greitas
atsakymas

Palikus užklausą
perskambinsime


Nemokama
konsultacija

Pirminė konsultacija
nemokamai


Garantuotas
konfidencialumas

Bendradarbiaudami garantuojame
konfidencialumą ir privatumą

+370 687 12 444

I-V, 9:00-18:00

Apie mus

Atsakingi ir kvalifikuotiLaw_Online teikia teisines paslaugas Lietuvos Respublikos, užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims. Paslaugos apima klientų konsultavimą, procesinių dokumentų rengimą, atstovavimą, gynybą visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir valstybinėse institucijose.
Profesionalūs teisininkai, turintys teisės magistro kvalifikacijos laipsnį, patirties įgiję dirbdami valstybinėse institucijose, bankuose, lizingo bendrovėse, antstolių kontorose, logistikos paslaugas bei paskolas teikiančiose įmonėse.


Teikiame teisines paslaugas tokiose srityse kaip civilinė teisė, administracinė teisė, transporto teisė, finansų teisė bei vykdymo procesas.


Siūlome ne tik teisinėmis žiniomis pagrįstą atsakymą, bet, suprasdami sprendimų priėmimo procedūras konkrečiose įstaigose ir įmonėse, galime užtikrinti tiek teisiniu, tiek ekonominiu požiūriu Jums palankiausią sprendimo variantą.
Pabaiga be klaustukų!

Profesionaliai įvertinsime situaciją, padėsime Jums apsispręsti ir ginsime Jūsų interesus.

KALBOS


LT / RU / EN / PL


E - BYLOS

Sutaupoma 25 % žyminio mokesčio

Veiklos sritys

Pagrindinės veiklos kryptys


Šeimos teisė

Mūsų teisininkai padės Jums išspręsti iškilusias šeimynines problemas ar užkirsti kelią jų atsiradimui ateityje: paruošime Jums vedybines sutartis, padėsime nutraukti santuoką (abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės), pasidalinti santuokoje įgytą turtą, santuokoje įgytą turtą pripažinti asmenine nuosavybe, priteisti išlaikymą ar alimentus bei pakeisti jų dydį, nustatyti arba nuginčyti tėvystę.

Prievolių teisė

Atstovaujame klientų interesams prievolių vykdymo klausimais: teikiame konsultacijas dėl tinkamo prisiimtų prievolių vykdymo, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sudarymo, reikalavimo perleidimo, atstovaujame ginčuose dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, civilinės atsakomybės taikymo. Atstovaujame tiek kreditorių, tiek skolininkų interesus.

Darbo teisė

Kvalifikuoti teisininkai teikia konsultacijas darbdaviams bei darbuotojas visais darbo teisės klausimais. Padedame parengti darbo sutartis, išaiškinti jų vykdymą ir užtikrinti tinkamą nutraukimą. Atstovaujame darbdavių ir darbuotojų interesus ikiteisminiuose bei teisminiuose ginčuose tarp darbdavių ir darbuotojų.

Paveldėjimo teisė

Teikiame kvalifikuotas teisines paslaugas paveldėjimo pagal įstatymą, paveldėjimo pagal testamentą, palikimo priėmimo, atsakomybės už palikėjo skolas, įpėdinių savitarpio santykių bei kitais paveldėjimo teisės klausimais. Atstovaujame teisminiuose ginčuose paveldėjimo teisės klausimais.

Sutarčių teisė

Kvalifikuoti teisininkai paruoš Jūsų verslui vykdyti reikalingas sutartis, kurios užtikrins tinkamą Jūsų interesų apsaugą, teikiant paslaugas ar tiekiant prekes klientams. Mes taip pat galime peržiūrėti sutartis, kurias Jūs ketinate pasirašyti, bei pateikti pastabas dėl jų. Jums pageidaujant, galime dalyvauti derybose dėl sutarčių sudarymo.


Įmonių teisė

Padedame įsteigti visų rūšių privačius juridinius asmenis. Ruošiame juridinio asmens veikloje naudojamus dokumentus - akcininkų sprendimus, direktoriaus įsakymus, susirinkimo protokolus, keičiame įstatus, parengiame kitus reikalingus dokumentus. Konsultuojame įmonių reorganizavimo (sujungimas, prijungimas, padalijimas, išdalijimas), bankroto klausimais.

Administracinė teisė

Teikiame kvalifikuotas teisines paslaugas administracinės teisės klausimais. Galime suteikti žodinę konsultaciją, išanalizuoti Jums rūpimus klausimus ar teisės aktus, rengiame prašymus, skundus dėl neteisėtų valstybės institucijų, tarnautojų ir pareigūnų veiksmų bei neveikimo, atstovaujame ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka ir teisme.

Vykdymo procesas

Teikiame atstovavimo paslaugas skolininkams ir išieškotojams vykdymo procese. Prižiūrime antstolių atliekamų vykdymo veiksmų pagrįstumą bei terminų laikymąsi. Paruošiame prašymus, skundus ir kitus vykdymo procese reikalingus pateikti procesinius dokumentus. Vedame derybas su išieškotojais ar skolininkais.

Transporto teisė

Teikiame sutarčių peržiūrėjimo, derinimo, paruošimo paslaugas. Atstovaujame vežėjų, ekspeditorių, krovinių gavėjų ir siuntėjų interesus derybose ir teisminiuose ginčuose. Užtikriname CMR konvencijos suteiktų teisių ir pareigų laikymąsi.

Skolų išieškojimas

Teikiame visapusišką pagalbą skolų išieškojimo procese. Galime pasiūlyti ikiteisminį skolos išieškojimą ir skolos išieškojimą teismo keliu. Jums pageidaujant galime vykdyti skolų atsiradimo prevenciją (priminimų klientams siuntimas, skambučiai). Taip pat galime atstovauti Jūsų interesus, jei esate skolininkas: peržiūrėti dokumentus ir įvertinti skolos pagrįstumą.

Mumis pasitiki

Klientai ir partneriai

Atsiliepimai

Klientų nuomonė apie mūsų bendradarbiavimą

Klauskite

Pirminė konsultacija nemokama


Argumenta ponderantur non numerantur -

Argumentai sveriami, o neskaičiuojami.

Naudinga

Teismų praktikaCK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus laidavimo terminus. Dėl to, kai laiduotojas ir kreditorius ra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas. LAT 2009-05-18 nutartis Nr. 3K-7-229/2009.Asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (KT 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas)


Pareiškėjo nusižengimas buvo išimtinai formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių atsakovui, atsižvelgiant į nedidelį nusižengusio asmens kaltės laipsnį, nedidelę vėlavimo trukmę – 30 min., vėlavimo priežastis, todėl vertintinas kaip mažareikšmis, už kurį tarnybinės nuobaudos – pastabos – paskyrimas yra neproporcingas (LVAT 2012 m. kovo 29 d. nutartis Nr. A-492-1471-12)


LAT nurodė, kad nekonkuravimo susitarimuose yra ypač svarbi šalių interesų pusiausvyra, t. y. darbdavio interesas turi būti ginamas kuo mažiau suvaržant darbuotojo veiksmus ir jo naudai nustatant sąžiningą ir teisingą kompensaciją (LAT 2013 m. birželio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-377/2013


Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra pažymėjęs, kad teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka (lex retro non agit), nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit) (LVAT 2010 m. kovo 1 d. nutartis Nr. A-662-440/2010)


Teises i ieškinį atsiradimas, o kartu ir ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu, o subjektyviu momentu (kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teises pažeidimą), nes teise ginti savo pažeistas teises asmuo gali įgyvendinti tik žinodamas, kad šios yra pažeistos. LAT 2013 m. birželio 3 d. nutartis Nr. 2A-398CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus laidavimo terminus. Dėl to, kai laiduotojas ir kreditorius ra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas. LAT 2009-05-18 nutartis Nr. 3K-7-229/2009.
Asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (KT 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas)

Pareiškėjo nusižengimas buvo išimtinai formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių atsakovui, atsižvelgiant į nedidelį nusižengusio asmens kaltės laipsnį, nedidelę vėlavimo trukmę – 30 min., vėlavimo priežastis, todėl vertintinas kaip mažareikšmis, už kurį tarnybinės nuobaudos – pastabos – paskyrimas yra eproporcingas (LVAT 2012 m. kovo 29 d. nutartis Nr. A-492-1471-12)
LAT nurodė, kad nekonkuravimo susitarimuose yra ypač svarbi šalių interesų pusiausvyra, t. y. darbdavio interesas turi būti ginamas kuo mažiau suvaržant darbuotojo veiksmus ir jo naudai nustatant sąžiningą ir teisingą kompensaciją (LAT 2013 m. birželio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-377/2013

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra pažymėjęs, kad teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka (lex retro non agit), nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit) (LVAT 2010 m. kovo 1 d. nutartis Nr. A-662-440/2010)
Teises i ieškinį atsiradimas, o kartu ir ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu, o subjektyviu momentu (kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teises pažeidimą), nes teise ginti savo pažeistas teises asmuo gali įgyvendinti tik žinodamas, kad šios yra pažeistos. LAT 2013 m. birželio 3 d. nutartis Nr. 2A-398

Nuorodos

Nuorodos į teismų ir valdžios
institucijų ekektronines svetainesVilniaus apygardos teismas
www.vat.lt
Kauno apygardos teismas
www.kat.lt
Klaipėdos apygardos teismas
www.klat.lt
Šiaulių apygardos teismas
www. sateismai.lt
Panevėžio apygardos teismas
www.pat.lt
Vilniaus apygardos administracinis teismas
www.vaateismas.lt
Kauno apygardos administracinis teismas
www.kaat.lt
Klaipėdos apygardos administracinis teismas
www.klaat.lt
Šiaulių apygardos administracinis teismas
www.saat.lt
Panevėžio apygardos administracinis teismas
www.paat.lt

Lietuvos bankas
www.lb.lt
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
www.sodra.lt
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
www.sodra.lt
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
www.fntt.lt
Valstybinė duomenų apsaugos tarnyba
www.ada.lt
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba
kt.gov.lt
Policijos departamentas
www.policija.lt
Lietuvos Respublikos prokuratūra
www.prokuraturos.lt

Nacionalinė teismų administracija
www.teismai.lt/lt
Juridinių asmenų registras
www.registrucentras.lt/jar/
Nekilnojamojo turto registras
www.registrucentras.lt/turtas/
Turto areštų aktų registras
www.registrucentras.lt/turto_arestai/
Testamentų registras
www.registrucentras.lt/testamentai/
Gyventojų registras
www.registrucentras.lt/gyventojai/
Hipotekos registras
www.policija.lt
Sutarčių registras
www.registrucentras.lt/sutartys/

Vilniaus apygardos teismas
www.vat.lt
Kauno apygardos teismas
www.kat.lt
Klaipėdos apygardos teismas
www.klat.lt
Šiaulių apygardos teismas
www. sateismai.lt

Panevėžio apygardos teismas
www.pat.lt
Vilniaus apygardos administracinis teismas
www.vaateismas.lt
Kauno apygardos administracinis teismas
www.kaat.lt

Klaipėdos apygardos administracinis teismas
www.klaat.lt
Šiaulių apygardos administracinis teismas
www.saat.lt
Panevėžio apygardos administracinis teismas
www.paat.lt

Lietuvos bankas
www.lb.lt
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
www.sodra.lt
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
www.sodra.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
www.fntt.lt
Valstybinė duomenų apsaugos tarnyba
www.ada.lt
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba
kt.gov.lt

Policijos departamentas
www.policija.lt
Lietuvos Respublikos prokuratūra
www.prokuraturos.lt

Nacionalinė teismų administracija
www.teismai.lt/lt
Juridinių asmenų registras
www.registrucentras.lt/jar/
Nekilnojamojo turto registras
www.registrucentras.lt/turtas/

Turto areštų aktų registras
www.registrucentras.lt/turto_arestai/
Testamentų registras
www.registrucentras.lt/testamentai/
Gyventojų registras
www.registrucentras.lt/gyventojai/

Hipotekos registras
www.policija.lt
Sutarčių registras
www.registrucentras.lt/sutartys/

Kontaktai

Padėsime visais rūpimais klausimais

Mob. tel.: + 370 687 12 444
El.Paštas: info@lawonline.lt

Skype, Facebook
Law_Online