Teikiu teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.


Paslaugas teikiu biure Vilniuje bei nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje.


Teisininkas Artūras Buividas


Kviečiu susitikti arba užduoti klausimą užpildant šią formą:


Manimi pasitiki

Ilgainiui lojalūs klientai tampa partneriais ir draugais


Veiklos sritys

Daugiausia patirties esu sukaupęs finansų, transporto ir sutarčių teisės srityse


Šeimos teisė

Padėsiu Jums išspręsti iškilusias šeimynines teisines problemas ar patarsiu kaip užkirsti kelią jų atsiradimui ateityje: paruošiu Jums vedybinę sutartį, padėsiu nutraukti santuoką (abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės), pasidalinti santuokoje įgytą turtą, santuokoje įgytą turtą pripažinti asmenine nuosavybe, priteisti išlaikymą ar alimentus bei pakeisti jų dydį, nustatyti arba nuginčyti tėvystę.

Prievolių teisė

Atstovauju klientų interesams prievolių vykdymo klausimais: teikiu konsultacijas dėl tinkamo prisiimtų prievolių vykdymo, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (laidavimas, hipoteka, įkeitimas ir kita) sudarymo, reikalavimo perleidimo, atstovauju ginčuose dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, civilinės atsakomybės taikymo. Atstovauju tiek kreditorių, tiek skolininkų interesus.

Darbo teisė

Teikiu konsultacijas darbdaviams bei darbuotojams darbo teisės klausimais. Parengiu darbo sutartis, išaiškinu jų vykdymą ir konsultuoju dėl darbo sutarčių tinkamo nutraukimo. Atstovauju darbdavių ir darbuotojų interesus ikiteisminiuose bei teisminiuose ginčuose.

Paveldėjimo teisė

Teikiu teisines konsultacijas paveldėjimo pagal įstatymą, paveldėjimo pagal testamentą, palikimo priėmimo, atsakomybės už palikėjo skolas, įpėdinių savitarpio santykių bei kitais paveldėjimo teisės klausimais. Atstovauju teisminiuose ginčuose paveldėjimo teisės klausimais.

Sutarčių teisė

Paruošiu Jūsų verslui vykdyti reikalingas sutartis, kurios užtikrins tinkamą Jūsų interesų apsaugą, teikiant paslaugas ar tiekiant prekes klientams. Taip pat galiu peržiūrėti sutartis, kurias Jūs ketinate pasirašyti, bei pateikti pastabas dėl jų. Klientams pageidaujant, dalyvauju derybose dėl sutarčių sudarymo.


Įmonių teisė

Padedu įsteigti visų rūšių privačius juridinius asmenis. Ruošiu juridinio asmens veikloje naudojamus dokumentus - akcininkų sprendimus, direktoriaus įsakymus, susirinkimo protokolus, keičiu įstatus, parengiu kitus reikalingus dokumentus. Konsultuoju įmonių reorganizavimo (sujungimas, prijungimas, padalijimas, išdalijimas), bankroto ir restruktūrizavimo klausimais.

Administracinė teisė

Teikiu konsultacijas administracinės teisės klausimais. Galiu suteikti žodinę konsultaciją, išanalizuoti Jums rūpimus klausimus ar teisės aktus, rengiu prašymus, skundus dėl neteisėtų valstybės institucijų, tarnautojų ir pareigūnų veiksmų bei neveikimo, atstovauju ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka ir teisme.

Vykdymo procesas

Teikiu atstovavimo paslaugas skolininkams ir išieškotojams vykdymo procese. Peržiūriu antstolių atliekamų vykdymo veiksmų pagrįstumą bei terminų laikymąsi. Paruošiu prašymus, skundus ir kitus vykdymo procese reikalingus pateikti procesinius dokumentus. Vedu derybas su išieškotojais ar skolininkais.

Transporto teisė

Teikiu sutarčių peržiūrėjimo, derinimo, parengimo paslaugas. Atstovauju vežėjų, ekspeditorių, krovinių gavėjų ir siuntėjų interesus derybose ir teisminiuose ginčuose. Padedu užtikrinti CMR konvencijos suteiktų teisių ir pareigų įgyvendinimą.

Skolų išieškojimas

Teikiu visapusišką pagalbą skolų išieškojimo procese. Galiu pasiūlyti ikiteisminį skolos išieškojimą ir skolos išieškojimą teismo keliu. Jums pageidaujant, galiu vykdyti skolų atsiradimo prevenciją (priminimų klientams siuntimas, skambučiai). Taip pat galiu atstovauti Jūsų interesus, jei esate skolininkas: peržiūrėti dokumentus ir įvertinti skolos pagrįstumą.


Atsiliepimai

Visuomet malonu matyti patenkintus klientus - tai stipri motyvacija


Apie mane

Nuolat gilinu žinias, norėdamas geriau teikti paslaugasEsu teisininkas Artūras Buividas. Įgijau teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete (finansų teisės specializacija). Teisę pasirinkau todėl, kad mėgstu spręsti galvosūkius, rasti sprendimus ir patarti žmonėms kaip jiems teisingai pasielgti. Džiaugiuosi matydamas, kad po pokalbio klientas jaučiasi ramiau ir išeina žinodamas ką toliau darys.
Suprasdamas atsakomybę ir vertindamas klientų pasitikėjimą, teikiu paslaugas laikydamasis labai paprastų principų – jei pats galvoju, kad negaliu padėti klientui, taip jam ir pasakau, nesiimu bylų, kurių laimėjimu netikiu, nekonsultuoju srityse, kurių neišmanau.


Teisininku dirbau lizingo bendrovėje (3 m.), vėliau komerciniame banke (5 m.). Buvau atsakingas už tipinių sutarčių rengimą, vadovų ir kolegų konsultavimą, teisinių išvadų rengimą, sudaromų sutarčių peržiūrą, bendrovių interesų atstovavimą teismuose, bankroto ir restruktūrizavimo bylose, vidaus dokumentų (tvarkų, įsakymų, protokolų) rengimą, vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų atitikimą teisės aktų reikalavimams. Dėsčiau teisę aukštojoje mokykloje.


Pagrindinės sritys, kuriuose specializuojuosi teikdamas paslaugas privačiai: finansų teisė (bankinės paslaugos, lizingas, vartojimo (greitieji) kreditai, hipotekinės paskolos), vežimo teisė (pervežimai vykdomi vadovaujantis CMR konvencija), darbo teisė, sutarčių teisė (rengiu tipines sutartis, peržiūriu klientų pageidaujamas sudaryti sutartis), atstovauju klientų interesus teismuose, rengiu procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, atskiruosius skundus, apeliacinius skundus, priešieškinius ir kitus), kuriuos klientai teikia teismui.


Esu išbandęs save kaip teisės dėstytojas aukštojoje mokykloje - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Tai visiškai kitokia ir neįkainojama patirtis. Smagi ir įdomi, tačiau labai daug laiko reikalaujanti veikla. Teikdamas paslaugas privačiai sėkmingai atstovavau klientų, siekusių gauti leidimus ir licencijas Lietuvos banke verstis vartojimo kreditų teikimo veikla, kreditų su nekilnojamojo turto įkeitimu teikimo veikla, mokėjimo įstaigos veikla (ribotos veiklos licencija), interesus.

Klauskite

Kviečiu susitikti arba užduoti klausimą užpildant šią formą: